Forneldarnas natt 2014

Forneldarnas natt i Själsö, lördagen den 30 augusti, blev en stämningsfylld upplevelse för de över 80 deltagarna med facklor längs stranden, en sprakande vårdkase och med finstämd musik. Den sköna augustikvällen med en knappt märkbar vind bidrog till att förhöja stämningen vid stranden intill Själsö hamn.

Forneldarnas natt, som firas den sista lördagen i augusti, inleddes med en tipspromenad med lokala frågor om Själsö. Se resultaten och frågorna nedan.

Efter tipspromenaden var det dags för Ulf Tingström att berätta om vad som kan hända på havet med exempel från närområdet. De pallkanter som finns en bit ut från stranden, t.ex. vid Brissund, kan var livsfarliga med underströmmar och även goda simmare har dragits ut och drunknat. Ulfs intressanta berättelser handlade också om gamla båtvrak och sjöolyckor i farvattnet vid den gotländska västkusten.

Vid skymningen tändes de 20 facklorna utsatta på strandkanten och lyste effektfullt som ett pärlband med havet som bakgrund. Under tiden kunde deltagarna njuta av Majsan Kalméns utsökta strömmingsflundror. Vid den provisoriskt uppsatta serveringen serverade Majsan och Yvonne Närström även varmkorv, kaffe och läsk för deltagarnas trevnad.

När mörkret föll på var det dags för musik och att tända vårdkasen. En ”riktig” vårdkase bör helst vara 10-20 meter hög för att synas så långt bort som möjligt. Men Anders Thurén och Gustav Appelquist hade snickrat ihop en liten kopia byggd av gamla rivningsbräder som var omkring 3,5 meter hög och fylld invändigt med röjda buskar som bränsle. När klockan var 20.30 var det dags att tända vårdkasen, helt enligt den idé som gäller för Forneldarnas natt. Exakt samtidigt tändes omkring 950 (uppdaterat från 450) eldar runt stora delar av Östersjön. Vårdkasen tog snabbt fart och spred ljus och värme mot åskådarna medan röken sakta singlade ut över havet. Eldskenet från vårdkasen lyste upp natthimlen som en forntida signaleld. Och signalerna tycktes ha nått ut. Skenet från facklorna i kombination med vårdkasen lockade ytterligare åskådare (och brandkåren) till platsen.

Som ackompanjemang till vårdkasens sprakande ljud framförde Robert Wahlström, med instrumentet cajón, Richard Häger, fiol, Björn Karlsson, ramtrumma och Lucie Zilkayova, ramtrumma, stämningsfull musik väl anpassad till kvällens arrangemang. Cajón är sexkantig låda normalt bygg i plywood. Man spelar på den genom att trumma på dess fram eller baksidan. Ramtrumman är av en ram med ett tunt skinn spänt över ramen.

Gustav Appelquist berättade om forntida eldar och bakgrunden till firandet av forneldarnas natt. För att snabbt kunna skicka meddelande på långa sträckor använde man eldar, s.k. signaleldar. Det gick mycket snabbare att sända meddelanden med eldar än att springa, skicka ryttare eller skicka ut segelbåtar. Signaleldar användes under minst tusen år från vikingatiden eller ännu tidigare till omkring 1900 då telegrafen och telefonen tog över. Från början var eldarna förmodligen endast avsedda att varna hembyn eller grannbyn för fiender. Senare organiserades långa kedjor med eldar, vårdkasar, placerade så att man kunde se från den ena till den andra och på så sätt skicka meddelande över långa avstånd, i regel från landsbyggd mot huvudort. För Sveriges del gick kedjan mot Uppland och senare mot Stockholm. Man använde även eldar för att underlätta för sjöfarten under nattmörkret genom att markera inseglingsrännor och farliga grund. Eldar anlades även på höga klippor vid kusten, så att båtarna kunde orientera sig bättre. Dessa eldar var alltså föregångare till fyrarna. År 1992, i samband med att Finland firade 75 årsjubileum som fritt land, anlade man eldar längs kusten i södra och sydvästra delarna av landet. Året därpå spreds idén till Estland och man började kalla firandet för forneldarnas natt. Idén med eldar spreds sedan norrut och över till Sverige och även söderut till Lettland, Litauen, Polen och Danmark. Forneldarnas natt kan vara ett sätt att hedra den 1000-åriga traditionen av eldar, men även att markera att sommaren är slut och att hösten är i antågande, en pendang till vårens valborgsmässofirande. Man vill också framhålla en djupare mening. Tanken är att Forneldarnas natt skall kunna bli en symbol för samarbete mellan folken runt Östersjön kring frågor för miljö och kulturarv. På Gotland firades tidigare Forneldarnas natt vid Glorviken nedanför Gröna gården under åren 2001-2007.

Det finns en hemsida där man kan se alla inrapporterade forneldar markerade på en karta. Antalet rapporterade eldar har ökat från omkring 450 till 950 under de senaste dygnen. www.muinastuled.ee/sv

Vi i Själsö Hamnförening hoppas på att firandet av Forneldarnas natt i Själsö kan bli en tradition många år framöver.

Resultat från tipspromenaden med 10 frågor.

Grattis till pristagarna och de fina resultaten.

1. Thomas Ginzel med familj, 9 rätt

2. Eva och Oswald Ginzel, 8 rätt och bra gissat på utslagsfrågan.

3. Familjen Schaffer, 8 rätt.

År 1943 landade 6 fiskare tillsammans 57 ton strömming i Själsö fiskeläge. Bäst var Stig Strandänger med nästan 14 ton. Det genomsnittliga priset som de fick var 56,5 öre per kilo, vilket var svaret på utslagsfrågan

Frågorna på tipspromenaden.

Ni som inte deltog i tipspromenaden, testa era kunskaper om Själsö. Här är frågorna på tipspromenaden.

1. Byggnaden för Själsö bageri var tidigare en barack som kronan ägde. Vad heter den förening som lät flytta baracken till sin nuvarande plats?

1. Wisby Segelklubb x. Wisby Segel- och båtklubb 2. Wisby Segelsällskap

2. Vad kallas den allé som börjar vid Gröna gården och fortsätter norrut?

1. Segerströmska allén x. Kastanjeallén 2. von Segebadens allé

3. När man styr in sin båt mot en hamn skall man följa en linje för att inte gå på grund. Linjen är utmärkt med två signaltavlor på land. Vad kallas en sådan linje.

1. Enslinje x. Siktlinje 2. Inseglingslinje

4. Tidigare förkom lägervistelse i under flera år i Själsö. Vilken typ av verksamhet bedrevs i lägret?

1. Simning x. Gymnastik 2. Segling

5. Vad hette Carolina Bruces make?

1. Eric x. John 2. William

6. I Brucebo har en växt brett ut sig och klänger upp i träden. Vad heter denna växt?

1. Hängklematis x. Skogsklematis 2. Bokarabinda

7. Själsö hamn med nuvarande vågbrytare, kaj och stora bryggan byggdes under åren 1956- 1958. Man muddrade även upp en ränna till ett djup av c:a 3.5 meter Ungefär hur mycket kostade detta arbete i dåvarande penningvärde

1. 250.000:- x. 450.000:- 2. 650.000:-

8. Hur lång är den ombyggda lilla bryggan i Själsö hamn?

1. 40 meter x. 30 meter 2. 35 meter

9. Hur många strandbodar finns det i Själsö Hamn?

1. 15 x. 13 2. 12

10. Nedre delen av Själsö å är ett naturskyddsområde. Vilken av dessa fiskar finns i ån och är omnämnd på uppsatta skyltar vid ån?

1. Abborre x. Gädda 2. Havsöring

Se de rätta svaren