Valborgsmässoafton 2022

Äntligen kunde Valborgsmässoafton firas med en majbrasa efter flera års uppehåll på grund av pandemin Covid och väderförhållanden. År 2019 kunde inte majbrasan tändas då det blåste en hård ogynnsam vind och 2020, 2021 rådde förbud att samlas i stora grupper på grund av Covid.

Majbrasan 2022.

Valborgsfirandet hade något kommit av sig under de tre åren som gått, vilket märktes bl a på att en mindre hög med trädgårdsavfall än tidigare hade samlats på platsen för majelden vid havet i Själsö. Men klockan 20.00 hade ändå många samlats när Tom Sandström, Själsö Hamnförening, satte eld på avfallshögen.

Tom Sandström har precis fått fart på årets majbrasa.
”Själsökören” 2022 sjunger in våren.

Spontant uppstod ”Själsökören” för att sjunga in våren, och snart hördes traditionella sånger ut över nejden: Vintern rasat ut, Ja, det är våren, Alla fåglar kommit re’n och Summarn kummar. Kanske kunde sångerna hjälpa vårens återkomst?

Snart sänkte sig mörkret och majbrasan sjönk sakta samman till en glödande kolhög.

G APPELQUIST