Städdagen 2014

Städdag 2014-04-27

Ett 25-tal personer mötte upp i hamnen för att hjälpa till med den årliga städningen och underhållet av hamnområdet. Vädret var det bästa tänkbara så här tidigt på våren med strålande solsken och milda vindar.

Martin hade under vintern jobbat med en ny skärbräda, lamell-limmad av gedigen gotländsk ek. Det var nu dags att se om den passade och att få den på plats i hamnen.

Den betongplatta som finns i garngårdens norra del har med årens lopp blivit bevuxen med gräs och mossa. Platta användes tidigare av fiskare, över vilken man rensade strömmingsskötar från sjögräs och plockade ur fisken. Plattan blev nu rengjord och sopad.

Ankaret, som tidigare stod vid bodarna, har nu fått en ny plats, närmare havet och i blickfånget när man kommer in på hamnområdet. För att det inte skall sjunka ner i strandgruset placeras ankaret här på tre plattor av betong.  

Innan det var dags att avnjuta kaffe i solskenet blev bland annat även hamnplanen rensopad, mellanbryggan högryckstvättad och garngården befriad från nyuppvuxen sly.