Loppis 2021

Återigen bakluckeloppisen i Själsö hamn

][1] Bakluckeloppis i Själsö hamn 2021.

Återigen kunde Själsö Hamnförening arrangera bakluckeloppis i Själsö hamn, efter att ha ställt in loppisen förra året på grund av Corona pandemin. Loppisen ägde rum den 25 juli i strålande sol och kanske alltför varmt väder för säljarna som svettades i den gassande solen. Antalet säljare var 26, vilket nästan fyllde hela hamnplan i Själsö. Ingvar Åslund och Bernt Nilsson tog rutinerat hand om säljarna och såg till att de kom på plats med sina bord och att bilarna dirigerades till Zenitas Strandängers tillfälligt upplåtna betesmark för hästar.

Åsa Nilssons strandbod närmast havet fungerade som ett tillfälligt kaffe. Försäljningen sköttes av Åsa Nilsson, Anna Karlsson, Bjerne von Schulman, Tom Sandström, Viktor Listi och Gustav Appelquist. Här kunde besökarna köpa varm korv, kaffe med själsöbulle och läsk m.m. Själsöbullarna var skänkta av Själsö bageri. När loppisen var slut kl 15.00 var alla bullar, korvar och det mesta av läsken slutsålt till glädje för Hamnföreningen.

Bakluckeloppisen i Själsö är populär och lockar många besökare. Det ekonomiska överskottet som Själsö Hamnförening erhåller används huvudsakligen till underhåll av hamnen. Tack vare att alla som arbetar med arrangemanget gör det utan någon ersättning kan loppisen ge ett hyggligt bidrag till föreningen. Ett stort tack till alla från Själsö Hamnförening.

Gustav A