Seglarstugan

Vackert belägen utefter Själsövägens högra sidan, just när den pittoreska vyn över Själsö hamn dyker upp, där i backen, när man färdas nedåt i riktning mot hamnen ligger Seglarstugan, tidigare Wisby SegelSällskaps klubbstuga.

Historien om seglarstugan började dock redan 1883. Den 22 juli år 1883 seglade 14 seglingsentusiaster från Visby hamn till Snäckgärdet. Där beslutade man att bilda Wisby SeglingsSällskap, WSS. Initiativtagare var Lars Kolmodin och med i sällskapet fanns Anton Pettersson, Joh. Ödin, , J.P. Eklund, Eric Falck, Edw. Cramér, M Klintberg med flera, många då kända visbyprofiler.

En av idéerna inom WSS var anordnade av kappseglingar, den första ägde rum 24 aug. 1884 med 13 deltagande båtar. Många av seglingarna var dock sällskapsseglingar och då gick färden ofta till Fridhem. Andra mål för dessa utflykter var Snäckgärdet, Skälsö och Brissund.

Seglingarna till Fridhem, Skälsö och Brissund var dock inte utan bekymmer. En ofta återkommande fråga var landgångsbryggor vid dessa platser, vilket framgår av sammankomster bl.a. år 1926 och flera år framåt.

Ur WSS:s 50-års jubileumsskrift kan man bl.a. läsa om en sällskapssegling till Skälsö (med båtarna Bölja och Kindley) som beskriver svårigheten att tas sig iland och även vad som kan hända när man försöker imponera på skälsöborna. Man fick ankra upp i Skälsöbukten varvid hjälpsamma skälsöbor hämtade in seglarna till land. Efter några timmars munter samvaro i land fick seglarna åter hjälp av skälsöborna att ta sig ombord för vidare hemfärd. Efter signalen ”lätta ankar” ropade ordförande magistern Kolmodin: ”Nå ska vör vesä skälsöboar lains herrar sjäglar”. – Sagt och gjort, ty i samma ögonblick hade Bölja, som var åtskilligt kvickare än Kindley, snurrat runt och placerat sin storbom under magisterns akter, som tillsamman med hela överdelen gick över bord – . Han räddades dock och drogs upp ur vattnet.

Många andra sällskapsseglingar gjordes till Skälsö, bl.a. en år 1931, som senare avslutades med kräftsexa på stadshotellets terrass.

I mitten på 1940-talet pågick diskussioner om att bygga en fiskehamn i Skälsö. Det var förmodligen en av orsakerna till intresset för WSS att skaffa en sport- och utflyktsstuga, för sällskapets medlemmar, med placering i Skälsö. På styrelsesammanträden under 1946 beslutade man att ta in priser från Kronan på tre olika baracker 1) Gnisvärd, 2) Atlingbo samt 3 ) Sanda. Baracken skulle sedan flyttas till Skälsö och rustas upp. Man beslutade även att underhandla om köp av tomt på Skälsö för 500 kronor. Under januari 1947 blir det klart med Kronan och man köper baracken i Sanda för 2755 kronor. Baracken flyttas sedan till Skälsö för upprustning och pingstdagen den 5 maj 1949 kunde stugan invigas. Den kom att bli Seglarsällskapets klubbstuga under många år. 1951-08-30 beslutade man att måla klubbstugan i samma gröngrå färg som Visby Kallbadhus.

Seglarsällskapets klubbstuga kom att utnyttjas för åtskilliga sammankomster och fester framåt i tiden. Medlemmarna kunde också hyra den för fester, vilket kostade 15 kr. Men den utnyttjades även av andra föreningar, t.ex. omnämns på möte 1949-08-08 att Skälsö Fiskareförening fick låna stugan. Under år 1958 från 16 juni till 15 september hyrde Reso för första gången stugan. Reso höll sedan där sina sammankomster och ordnade dans under många år framåt. Rödrockarnas arrangemang av festligheter var ett stående inslag under sommarmånaderna. Hyran för 1961 uppgick till 1200 kr och för 1977 hade den stigit till 1700. Resos verksamhet pågick fram t.o.m. år 1985. År 1987 hyrde WSS ut stugan för 7.500 kronor till kommunen.

Segelsällskapets 75-årsjubileum, 1958 firades med en kappsegling till Skälsö den 16 augusti med prisutdelning och middag i klubbstugan. På festen deltog omkring 100 personer där det populära Resogänget hjälpte till med underhållningen.

En ständig återkommande diskussionspunkt på styrelsemöten var upprustning och ombyggnad av klubbstugan. År 1985-10-03 beslutar man att ansöka om bidrag för ombyggnad. Tanken var att upprusta stugan så att den gick att hyra ut i så stor utsträckning att den skulle var självfinansierad.

År 1983 är det dags för 100 års jubileum. En flaggstång reses utanför Skälöstugan detta år och en stor fest hålls i Hamnstationen, men den verkliga höjdpunkten blir Jubileumsregattan, en bankappsegling utanför Visby den 20 aug. som avslutas med prisutdelning på Skälsö med åtföljande GALA FEST. ”Med högtidliga tal, med sång och musik från Kalle Jakobssons kvartett. VILKEN DAG – VILKEN KVÄLL – EN SÅN STÄMNING.”

Med början år 1985 verkade det som Segelsällskapet i allt mindre omfattning använde Själsöstugan. Allt större intresse lades på att upprusta masthuset, bra beläget vid hamnen i Visby. År 1987 började man på allvar planera för att bygga om masthuset till en ny klubblokal.

På möte 1989 beslutas att försöka sälja Själsöstugan. Under 1992 ges själsöborna chansen att lägga anbud på stugan. Om inget skriftligt anbud erhålls skall försäljningsuppdraget lämnas till en mäklare.

Under 1993, 1994 och 1995 görs omfattande upprustning av stugan med bl.a. nytt kök, plåttak, avloppsarbeten m.m. Problem med vattenförsörjning finns och under 1994 har man låtit borra en brunn som ger 900 l/h. Ett lån på 150.000 kronor tas upp.

Under sommaren 1995 hyrs stugan ut med hjälp av Gotlandsresor.

Under 1997 blir det klart med försäljning. Stugan säljs till Arne Strandänger för 650.000 kronor. Under 4 år bedriver Arne restaurang- och caféverksamhet och lokalen används även för fester.

Stugan säljs sedan till Pigge Werkelin, vars fru skulle ha en skinnstudie där. Senare säljs stugan till Joachim Kuylenstierna.

Seglarstugan blir åter ett café år 2014. Under sommaren detta år öppnar Själsö Bageri & Café sin verksamhet i stugan under ledning av Claes Johansson och Fredrik Ekman. Bageriet blir snabbt populärt för både gotlänningar och turister som vill få en kopp kaffe och en ”Själsöbulle”.