Själsö Hamnförening

2014_arsmote_1 Själsö Hamnförening, som är en ideell förening, har som mål att arbeta för att Själsö hamn och närliggande områden bevaras för framtida generationer, så att fortsatt fiske och ett aktivt friluftsliv kan bedrivas. Själsö Hamnförening fungerar som stödförening åt Skälsö Fiskareförening som äger hamen. Stödet består i att hjälpa till med den normala driften och underhållet av hamnen både ekonomiskt och med praktiskt arbete samt att i nära samarbete med Fiskareföreningen genomföra olika aktiviteter.

Underhållet och även arbete med aktiviterna sköttes tidigare av de yrkesfiskare med familer som använde hamnen. Eftersom det inte längre finns några yrkesfiskare behövs det en brett stöd av personer som vill att hamnen skall förbli en trevligt plats för rekreation, utflykt och fiske. Stödet är också stort och Själsö Hamnförening har nu över 300 medlemmar.

Föreningen arrangerar olika aktiviteter såsom valborgsmässofirandet, midsommarfesten, bakluckeloppis, forneldrarna natt och Själsögolfen. Syftet med aktiviterna är både att dra in pengar till underhållet av hamnen men också att ge alla i Själsö och närliggande områden möjlighet att umgås och lära känna varandra.

Föreningarna ordnar även årligen en städdag samt sjösättnings- och upptagningsdag av båtarna

Verksamheten i Själsö Hamnförening bedrivs av en styrelse som arbetar helt ideellt. Föreningen arbetar även med denna hemsida. Hemsidan kompletteras och uppdateras successivt så gå gärna in då och då och läs under de olika flikarna. Under medlemssidor finns det ytterligare information för medlemmarna.

Har ni idéer och/eller synpunkter kan ni maila till info@sjalsohamn.se eller ringa till någon av styrelsens ledamöter. Uppgifter om styrelsen finns under Kontakt.