Aktiviteter 2020

Alla traditionella aktiviteterna som Själsö Hamnförening normalt arrangerar, Valborgsmässoafton med majbrasa, Midsommarfesten i Garngården och Loppisen på hamnplan, blev alla inställda på grund av den rådande Coronapandemin. Eftersom antalet personer som fick samlas samtidigt satts till max 50 personer, blev det inte tillåtet att genomföra någon av dessa aktiviteter.