Valborgsmässoafton 2012

En stor skara deltagare hade redan samlats när Martin Ginzel satte tändstickan prick kl. 20.00 till det imponerande berget av hopsamlat bråte. Ett skönt väder rådde. Medan solens sakta sjönk ner i havet med de sista strålar som fortfarande värmde, tog eldhavet från brasan över med ett allt intensivare ljus och värme.  

Vårens återkomst var påtaglig.

Men ingen riktig vår utan ett välkomnande tal. Med en stor sten som scen påkallade Arne Strandänger deltagarnas uppmärksamhet.Arne berättade kärnfyllt om Själsö historia från det att området var en ö, sannolikt med många besökande sälar, sälön, som blev Själsö, och sedan Skälsö till dagens Själsö. Om änkan på Brucebo, som skänkte hamnen till Skälsö fiskare och fram till nutid med en hamn som behöver repareras p.g.a. havets som ständigt urholkar fundamenten. Arne informerade om att hamnen ägs av Skälsö Fiskareförening, var medlemmar är ättlingar till tidigare aktiva fiskare, och hur ett bredare engagement behövs för att underhålla och bevara hamnområdet. På initiativ av Skälsö Fiskareförening har därför en stödförening nyligen bildats, Själsö Hamnförening, vars styrelseordförande var kvällens talare. Arne berättade även kort om Hamnföreningens närmaste planer och uppmanade deltagarna att stöda föreningen genom medlemskap. Det uppskattade talet avslutades med ett fyrfaldigt leve för våren.