Själsö hamn

Välkommen till Själsö Hamn!

På Själsö Hamnförenings hemsida kan ni hitta aktuell information om Själsö, om kommande aktiviteter under året liksom historiska händelser. Information finns också om Själsö Hamnförening och Skälsö Fiskareförening. Under fliken Bli medlem kan man anmäla sig att bli medlem i Själsö Hamnförening. Under fliken Medlemssidor kan medlemmar logga in och läsa information om medlemsaktiviter, protokoll m.m.

Mer information om hamnen, hamnplats m.m. hittar du under fliken Hamnen.

Starta bildspel genom att klicka på en bild eller klicka på en bild och bläddra med pila