Information om hamnen

Själsö hamn är en trevlig liten fiske- och småbåtshamn. Gamla sjöbodar och en garngård bidrar till att hamnen utgör ett genuint och levande fiskeläge. Fyra av de tolv sjöbodarna är från början 1800-talet, kanske ännu något äldre. Hamnen ligger ca 6 km norr om Visby. Om hamnens historik kan man läsa på hemsidan under Skälsö Hamn.

Hamnen skyddas av en 60 meter lång vågbrytare. En 44 meter lång kaj finns för större båtar och två bryggor finns för mindre båtar. Hamnen är 2,8 meter djup mellan kajen och yttre bryggan och har en 50 meter lång inseglingsränna med ett djup om 2,5-3 meter. Vid insegling skall man följa den s.k. enslinjen som först är markerad med röda trianglar och därefter skall man svänga och låta de vita trianglarna ligga i linje.

I hamnen finns två gästplatser. Hamnavgift 150 kr inkl. el, betalas till hamnfogden.

Tillgång finns till kallt vatten.

Båtplats kan hyras genom kontakt med hamnfogden. För att få hyra båtplats måste man vara medlem i Själsö Hamnförening. Anmälan, se Bli medlem på hemsidan.

Båtplats lilla bryggan: 1000 kr/år Övriga båtplatser: 225 kr/år och påbörjad meter. Plats på land: 150 kr/år.

För att hyra hamnen för bröllop, företagsevenemang, filminspelningar m.m. kontakta hamnfogden (OBS inte Region Gotland, hamnen är privat).

Hamnen ägs av Skälsö Fiskareförening.

Ordförande Mats Eriksson, tel 0498-270113. Kassör Zenita Strandänger, tel 0498-270527. Hamnfogde Mats Ekelund, tel. 0708-227 858.

Sjökort: 731. Läge: 5742 N 1822 E.

Ankaret

Det finns ett gammalt ankare i hamnen placerat i vågbrytarens förlängning. Det är placerat så att det avtecknar sig effektfullt mot havet och strandvallen när man passerar in mellan grindarna till hamnen. Wisby SegelSällskap fick ankaret i gåva av Visby Hamn 1950. WSS placerade då ankaret vid sin klubbstuga, Seglarstugan i Själsö. När Arne Strandänger köpte Seglarstugan 1997 ingick ankaret i köpet. Arne behöll ankaret när han fyra år senare sålde Seglarstugan och lät det då pryda sin tomt. Arne skänkte ankaret till Hamnen 2012.

Flaggstången

Flaggstången är en gammal båtmast som kommer från Hörsne. Den sattes upp 2016 av Martin Ginzel.