Forneldarnas natt tipspromenaden 2014

Svaren till tipspromenadens frågor

  1. Byggnaden för Själsö bageri var tidigare en barack som kronan ägde. Vad heter den förening som lät flytta baracken till sin nuvarande plats

1. Wisby Segelklubb x. Wisby Segel- och båtklubb 2. Wisby Segelsällskap Rätta svaret är: 2

  1. Vad kallas den allé som börjar vid Gröna gården och fortsätter norrut?

1. Segerströmska allén x. Kastanjeallén 2. von Segebadens allé Rätta svaret är: 2

  1. När man styr in sin båt mot en hamn skall man följa en linje för att inte gå på grund. Linjen är utmärkt med två signaltavlor på land. Vad kallas en sådan linje?

1. Enslinje x. Siktlinje 2. Inseglingslinje Rätta svaret är: 1

  1. Tidigare förkom lägervistelse i under flera år i Själsö. Vilken typ av verksamhet bedrevs i lägret?

1.Simning x. Gymnastik 2. Segling Rätta svaret är: x

  1. Vad hette Carolina Bruces make?

1.Eric x. John 2. William Rätta svaret är: 2

  1. I Brucebo har en växt brett ut sig och klänger upp i träden. Vad heter denna växt?

1.Hängklematis x. Skogsklematis 2. Bokarabinda Rätta svaret är: x

  1. Själsö hamn med nuvarande vågbrytare, kaj och stora bryggan byggdes under åren 1956- 1958. Man muddrade även upp en ränna till ett djup av c:a 3.5 meter. Ungefär hur mycket kostade detta arbete i dåvarande penningvärde

1.250.000:- x. 450.000:- 2. 650.000:- Rätta svaret är: 1

  1. Hur lång är den nybyggda lilla bryggan i Själsö hamn?

1. 40 meter x. 30 meter 2. 35 meter Rätta svaret är: 1

  1. Hur många strandbodar finns det i Själsö Hamn?

1. 15   x. 13  2. 12 Rätta svaret är: 2

  1. Nedre delen av Själsö å är ett naturskyddsområde. Vilken av dessa fiskar finns i ån och är omnämnd på uppsatta skyltar vid ån?

1. Abborre x. Gädda 2. Havsöring Rätta svaret är: 2