Årsmöte 2022

Årsmöte

Årsmöte 2022, Garngården, Själsö Hamn.

Själsö Hamnförenings årsmöte 2022 ägde rum onsdagen den 3 augusti i Garngården i hamnen. 28 personer hade sökt sig till mötet, vilket var något fler än det brukar vara.

Ordförande i föreningen Gustav Appelquist hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Avhandlingarna fortlöpte smidigt enligt dagordningen. Till ordförande för mötet valdes Gustav och till sekreterare valdes Eva Listi.

Det blev en del förändringar i styrelsen. Gustav som varit ordförande under fyra hade meddelat sin avgång och som ny ordförande valdes Christian Eriksson. Thord Ingesson och Eva Listi omvaldes på två. Gunilla Frisén som flyttat ersattes av nyval av Robin Strandänger, som valdes på två år. Annabritta von Schulman, Helen Rosenberg och Tom Sandström kvarstår i styrelsen. Som adjungerad ledamot nyvaldes André Magnusson. Gustav Appelqvuist valdes också som adjungerad ledamot med uppdraget att fortsätta med hemsidan.

Som revisorer omvaldes Lars Listi och Josefin Söderlund. Yvonne Närström och Mats Ekedahl kvarstår i valberedningen.

Protokoll från årsmötet kommer att finns på hemsidan under Medlemssidor>Protokoll.

Efter mötet avtackades avgående ordförande Gustav Appelquist med blommor och matkorg med ostar, korvar, marmelad och annat gott efter fyra år som ordförande och dessförinnan 6 år som sekreterare.

Sedan dukades det upp med smörgårstårta åt alla närvarande och det blev tid för information och frågor.

Zenita Strandänger informerade om vad som är aktuellt vad gäller underhåll i hamnen. Nästa underhållsprojekt för hamnen som planeras är att rensa den inseglingsränna som muddrades upp när hamnen byggdes (1957). Önskemål framfördes av medlem om en bastu i hamnen.

Verksamhetsberättelse för Själsö Hamnförening år 2021/2022

Verksamhetsåret omfattar perioden 1 maj – 30 april med årsmöte under juli eller augusti månad.

Kort historik

I oktober 2011 samlades några sockenbor, på initiativ av Skälsö fiskareförening, i Väskinde skolmatsal. Där diskuterades det att man ville starta en stödjande förening till Skälsö Fiskareförening för att kunna hjälpa till med drift av Själsö hamn samt de traditionella verksamheter som Valborgsfirandet och midsommarfesten m.m. samt att kunna påverka utvecklingen av området i och kring hamnen och närliggande områden. Beslutet blev att bilda en stödande ideell förening till Skälsö Fiskareförening med namnet Själsö Hamnförening enligt ovanstående inriktning.

Verksamhet under året

Styrelsen för Själsö Hamnförening (orgnr 802463-5180) får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021-2022.

Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret.

Styrelsen
Ordförande Gustav Appelquist Själsö/Järfälla
Vice ordförande Annabritta Brissund/Visby
Sekreterare Thord Ingesson Väskinde
Kassör Helen Rosenberg Brissund
Ledamot Tom Sandström Själsö
Ledamot Eva Listi Själsö/Spånga
Adjungerad ledamot Fredrik Sterner Själsö
Revisorer
Lars Listi Spånga
Josefin Söderlund Själsö
Valberedning
Yvonne Närström Själsö
Mats Ekelund Själsö

Den 30 april 2022 hade föreningen 434 medlemmar en ökning med 50 medlemmar. Styrelsen har under året genomfört 2 protokollförda möten. Det låga antalet möten beror på svårigheten att mötas på grund av Coronapandemin.

Genomförda aktiviteter 2021/2022

2021:

Midsommarfirandet i hamnen kunde inte genomföras på grund av Coronapndemin och de restriktioner som gällde för sammankomster. Men föreningen klädde och satte upp majstången dagen innan midsommaraftonen då musikerna kom och spelade traditionella låtar.

Själsögolfen gick av stapeln den 17 juli och lockade 15 personer. Tävlingen avlöpte väl under Arne Strandängers ledning. På kvällen hölls en trevlig efterfest i hamnen med grillning och prisutdelning. Segrade gjorde Arne Strandänger , 2:a Sanna Svensson, 3:a Peter Karlsson.

Den 13 juli genomfördes årsmöte i Garngården, hamnen. Omkring 20 medlemmar deltog i mötet, vilket var något mindre än det brukar vara. Det minskande antalet berodde sannolikt på sviterna efter Coronainfluensan ännu inte var över.

Bakluckeloppisen i hamnen kunde åter genomföras efter att ha varit inställt förra året. Restriktioner för Coronaviruset spridning var nu borttaget för sammankomster. Loppisen avlöpte väl med 26 säljare och rutinerade personer som ordnade parkering, säljplatser och en lite cafeteria.

2022:

Valborgsmässofirandet den 30 april kunde åter genomföras med traditionell majbrasa och sånger av deltagarna för att hälsa våren åter.

Mer information och fler detaljer kring våra aktiviteter finns på hamnföreningens hemsida www.sjalsohamn.se

Styrelsen vill härmed tacka alla som på ett eller annat sätt varit delaktiga i föreningens verksamhet under året.

Själsö 30 juli 2022
Gustav Appelquist
Ordförande

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2022-2023

Styrelsen för Själsö Hamnförening får härmed avge följande verksamhetsplan för nästa verksamhetsår 2022-2023.

Föreningen har genomfört eller planerar att genomföra eller deltaga i följande aktiviteter och verksamheter

Under 2022:

Midsommarfesten

Själsögolfen

Bakluckeloppis.

Årsmöte

Under 2023:

Städdag i hamnen Valborgsmässoafton med brasa och sång Ny bänk vid havet Planering av rensning av inseglingsrännan i hamnen i samarbete med Fiskareföreningen

Styrelsen för Själsö Hamnförening